YDS Sınavı için Kelimeler-1

 YDS ve ILTS sınavları için Kelimeler

Proper sıfat olarak “uygun, doğru, düzgün” anlamına gelir. Örneğin:

This is not the proper way to behave. (Bu davranışın uygun bir yolu değil.)

He has a proper name and a nickname. (O, bir doğru adı ve bir takma adı var.)

She speaks proper English, not slang. (O, argo değil, düzgün İngilizce konuşuyor.)


Obligation isim olarak “yükümlülük, zorunluluk, borç” anlamına gelir. Örneğin:

You have no obligation to help him. (Ona yardım etmekle yükümlü değilsin.)

He felt a sense of obligation to his family. (Ailesine karşı bir zorunluluk duygusu hissetti.)

She has an obligation to pay back the loan. (Krediyi geri ödemekle borçlu.)


Dedicate fiil olarak “adamak, ithaf etmek, vakfetmek” anlamına gelir. Örneğin:

He dedicated his life to serving humanity. (Hayatını insanlığa hizmet etmeye adadı.)

This book is dedicated to my parents. (Bu kitap anne ve babama ithaf edilmiştir.)

They dedicated a temple to the goddess Athena. (Tanrıça Athena’ya bir tapınak vakfettiler.)

Bu kelimeleri bir arada kullanmak isterseniz, şöyle bir örnek cümle verebilirim:


She decided to dedicate her time and energy to fulfill her proper obligations as a teacher. (Öğretmen olarak uygun yükümlülüklerini yerine getirmek için zamanını ve enerjisini adamaya karar verdi.)

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Amerika'nın Suç Oranı En Yüksek 10 Eyaleti

Ankara 2024 Yerel Seçim Analizi

Tarihin En Ölümcül Günü