Kayıtlar

Nisan, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Anksiyete Nedir?

Resim
 Anksiyete, korku endişe ve huzursuzluk hissidir. Terlemenize huzursuz ve gergin hissetmenize yol açabilir. Strese karşı normal bir tepki olarak kabul edilebilir. Örneğin iş yerinde zor bir durumla karşılaştığınızda ,sınava girmeden önce veya önemli bir karar alma aşamasında kendinizi endişeli hissedersiniz. Kaygı Bu gibi durumlarla başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Kaygı size enerji artışı verebilir, odaklanmanıza yardımcı olabilir. Ancak kaygı bozukluğu yaşayan insanlar için kaygı geçici değildir ve bunaltıcı ve hasar verici olabilir. Kaygı bozukları nelerdir? Kaygı bozuklukları ,kaybolmayan ve zamanla daha da kötüleşebilen kaygıya sahip olduğunuz problemlerdir. Kaygı bozukluğunun neden olduğu semptomlar iş performansına okul çalışmalarına ve insan ilişkileri gibi günlük aktivitelere zarar verebilir. Anksiyete bozukluklarının türleri nelerdir? Yaygın anksiyete bozukluğu:  Bu durumdaki kişiler ;sağlık para iş ve aile gibi sıradan konularda endişeye kapılırlar. Ancak endişe düzeyleri y

ABD ve Avrupa Birliği'nin 10 yıllardır Doğal Kaynakları Sömürmesi

Resim
 Dünya nüfusunun küçük bir kısmını oluştursa da zengin uluslar gezegenin doğal kaynaklarını kullanmada uzun bir geçmişleri var. Yeni çalışmalar da bunun bir göstergesi. 50 yıllık doğal kaynak kullanımın ele alındığı bir araştırmada, Doğal kaynak kullanımında aslan payına sahip ABD ve zengin Avrupa ülkeleri çevresel sürdürebilirlik eşiklerini aştıklarını gösteriyor. İspanyol araştırmacı Jason Hickel ;ABD ve zengin Avrupa ülkelerinin ekolojik bozulmanın sorumlusu olarak gösteriyor ve diğer ülkeleri borçlu olduğunu ifade ediyor. Çevresel bozulmanın sebebi olan ülkelerin kaynak kullanımında radikal azaltmalar yapılmasında liderlik etmeleri gerektiğini söylüyor. 2017 yılına kadar ki verilerin değerlendirildiği çalışmada geçmiş yarım yüzyılda hammadde kullanımı fark edilir düzeyde arttığı görülüyorken, 2017 yılı itibariyle yıllık 90 milyar tonda fazla hammadde kullanıldığı saptandı. Tabi ki her ülke bu kullanımdan eşit ölçüde sorumlu değil. Araştırma ekibi hangi ülkelerin doğal kaynakların f

Türkiye'deki En Büyük 10 Deprem

Resim
  Türkiye maalesef ki bir deprem ülkesi. Topraklarının büyük bir bölümü fay hatları üzerinde ve her yıl binlerce yer sarsıntısı gerçekleşiyor. Bunların çok büyük bir kısmının büyüklüğü 4 'ün altında olsa da 2020 yılında 4'ün üstünde 322 deprem gerçekleşti.2019 ise bu rakam 176 idi. Yine 2019'da toplam 16074 deprem gerçekleşti. Bunu anlamı 2019'da her gün Türkiye 44 deprem meydana geldi. Altın Alp Bugüne kadar Türkiye'de gerçekleşen en büyük 10 deprem için infografik hazırladı. Tektonik açıdan oldukça bir aktif bölge ona Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere üç ana fay hattı bulunmakta. Arap Yarımadası'nın her yıl Türkiye tabakasına doğru hareketi nedeniyle; özellikle Doğu Anadolu fay hattında enerji birikimi meydana geliyor ve bu fay hattında sıklıkla deprem meydana gelmesine neden oluyor. Türkiye'de en büyük depremde bu fay hattı üzerinde gerçekleşti. Büyüklüğü 7.9 olan bu depremin merkez üssü E

BM: Ülkeler Sera Emisyonlarını Azaltmada Başarısız

Resim
  Birleşmiş Milletler bir çok ülkenin iklim değişikliğinin en yıkıcı etkilerinden kaçınmak için sera gazı kirliliğinde derin kesintiler yapma sözünü tutmadığı konusunda açıklama yaptı. 2015 yılında imza altına alınan Paris İklim Anlaşması uyarınca ülkelerin "Ulusal olarak Belirleniş Katkılar" kısaca NDS'ler diye adlandırılan sera gazı azaltma planlarının ayrıntılarını BM'ye sunmaları ve ardından bunların toplam etkilerini hesaplamaları gerekiyor. Anlaşmanın hedefi küresel sıcaklıkların sanayi öncesi seviyelere kıyasla 2 santigrat derece ve ideal olarak 2,7 dereceden fazla yükselmesini engellemek. Endişeli Bilim Adamları Birliği ve Enerji Programı Politika Direktörü Rachel Cleetus ,"Bilimin gösterdiği doğrultuda kalmak için 2030 yılına kadar ki süreçte yaklaşık yüzde 45 ila 50 oranında bir azaltmaya ihtiyaç var" dedi. BM'den yayınlanan yeni bir rapora göre şimdiye kadar sunulan NDC'ler, küresel emisyonların 2010 seviyelerine kıyasla 2030'a kadar y

Nükleer Füzyon Nedir?

Resim
  Nükleer Füzyon; iki veya daha fazla atom çekirdeğinin daha büyük bir element oluşturmak için birleşmesi olarak tanımlanır. Böyle bir atomik birleşmede çok yüksek miktarda enerji açığa çıkası enerji üretimi açısından önemlidir.  İnsanlık bu enerji salınımını kullanabilirse bol, tükenmez ve büyük ölçüde sürdürülebilir bir güç kaynağına sahip olmuş olacak. Şimdilik insanoğlu buna ulaşabilmiş değil fakat bu alanda artan çalışmalar yeni gelişmeler hedefe her gün biraz daha yaklaştırıyor. Nükleer Füzyon Nasıl Çalışır? atomlar kuvvetli nükleer güçleriyle daha büyük gruplar oluştururlar. Arada oluşan çekim quark adı verilen üç bileşenli parçacık arasındaki etkileşimlerden meydana gelir. Coulomb kuvveti (elektrik yüklerinden dolayı aralarındaki itme veya çekme kuvveti) sayesinde protonlar birbirlerinden uzak mesafede dururlar. Bu mesafe nükleer kuvvetin tutamayacağı kadar uzaktır.  Nötronlar protonlarla birlikte atomun çekirdeğinin oluştururlar. Yükleri olmadığından itilemezler. Teoride bir n

Deprem Nasıl Oluşur?

Resim
  Deprem; genellikle yeraltındaki kayanın bir fay boyunca aniden kırılmasıyla oluşur. Faylar iki tektonik plakanın karşılaşma yüzeyi olarak söylenebilir. Fay oluşan kırılmayla  Ani enerji salınımı ortaya çıkar ve yerin sarsılmasına neden olan dalgalara neden olur. Tektonik plakaların hareket sebebi Dünya kabuğunun altındaki yarı erimiş akımlar nedeniyledir. Tektonik hareketler birbirine doğru birbirinden uzaklaşma, birbirini geçme şeklinde olur. Birbirine geçme veya birbirine doğru hareket yapma durumunda basınç oluşur. Yıllar içinde bu basınç birikir ve nihayetinde yaşanan kırılma ile yeryüzünde büyük sarsıntılara yol açar. Kayaların kırıldığı yeraltındaki noktaya; Odak Noktası, odağın hemen üzerindeki yeryüzündeki yere; merkez üssü denir. Neden bazı yerlerde diğerlerinden daha fazla deprem var? Bu sorunun cevabı bazı yerler tektonik levhaların kenarlarına daha yakın olduğudur. Depremler Nasıl Ölçülür? Bir depremden gelen enerji, sismik dalgalar adı verilen titreşimlerle Dünya'da

İklim Değişikliği Nedir?

Resim
   İklim değişikliği bölgesel veya gezegenin tümüne ait  hava düzeninin uzun vadeli olarak değişimi olarak ifade edilebilir. Hava günlük olarak hissettiğimiz sıcaklık yağış ve nem olsa da iklim otuz yıl yada daha fazla bir süreyi kapsar. Bir bölgenin iklim değişikliğinin çeşitli nedenleri vardır. Fiziksel, atmosferdeki ve güneş ışığının yoğunluğundaki değişimler bu nedenler arasında sayılabilir. Tüm bu faktörler yeryüzü sistemdeki enerjiyi etkileyebilir ,hava ve su akımlarını yağışları toprak nemini ve çeşitli türlerin yaygınlığını değiştirebilir. Bugün iklim krizinde farklı olan ne ? insanların geçmişe göre yaptığı ısı tutucu gazların atmosfere salınmasını daha fazla olması sebebiyle ikilim değişimi hızı artmış ve etkiler daha belirgin olarak görülmeye başlandı. Öyle ki artık bir ikilim krizinden söz edilmekte ve bu uluslararası sorunların en başlarında yer almakta. İklim krizi sadece ortalama sıcaklığın eşi görülmemiş düzeyde artmasına yol açmadı. Aynı zamanda aşırı kutup ve buzul er