English Grammer - 1: Be | There is/are | have got to be

 Be | There is/are | Have got to be

Bu konu temel konulardan olan am/is/are yapılarını inceleyeceğiz.


am/is/are + sıfat

We are the champions. - Biz Şampiyonlarız.

It is Hard - Zordur.

Your Dad is Old. - Baban yaşlıdır.

He is so smart.- O çok akıllıdır.

am/is/are + (sıfat) isim

It is a huge construction.- Bu çok büyük bir inşaat.

Are they football or basketball players? - Onlar Futbol mu Basketbol mu oyuncusu?

am/is/are + edat grubu

The dog is under the seat. - Köpek koltuğun altındadır.

They are not at hospital. - Onlar hastanede değiller.

was/were + sıfat

She was a very rich women.- O zengin bir kadındır.

we were ready.- Hazırdık.


Was/Were + İlgeç

You were at stadium.- Dün staddaydınız.
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Amerika'nın Suç Oranı En Yüksek 10 Eyaleti

Ankara 2024 Yerel Seçim Analizi

Tarihin En Ölümcül Günü