PozitivizmTanımı:

 • Pozitivizm, 19. yüzyılda Auguste Comte tarafından ortaya atılan bir felsefi akımdır.
 • Doğru bilginin yalnızca bilimsel bilgi olduğunu savunur.
 • Bu bilgiye ampirizm (deneycilik) yoluyla ulaşılabileceğini savunur.
 • Metafizik ve teoloji gibi deneyle test edilemeyen alanları bilgi kaynağı olarak kabul etmez.
 • Toplumsal ve doğal dünyayı bilimsel yöntemler kullanarak inceleyip analiz etmeyi önemser.

Temel Özellikleri:

 • Deneycilik: Bilginin kaynağının deney ve gözlem olduğunu savunur.
 • Doğruluk: Bilimsel bilginin nesnel ve doğru olduğunu savunur.
 • Evrensellik: Bilimsel yasaların evrensel ve değişmez olduğunu savunur.
 • Deterministlik: Her olayın bir nedeni olduğunu ve önceden belirlendiğini savunur.
 • İlerleme: Toplumların ve bilimin sürekli ilerleyeceğini savunur.

Etkileri:

 • Pozitivizm, modern bilimin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.
 • Sosyoloji, psikoloji ve antropoloji gibi sosyal bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmuştur.
 • Eğitim, hukuk ve siyaset gibi alanlarda da etkili olmuştur.

Eleştiriler:

 • Pozitivizm, insan deneyiminin ve bilginin sadece deneyle sınırlı olmadığını göz ardı ettiği için eleştirilmiştir.
 • Metafizik ve teoloji gibi alanları yok saydığı için eleştirilmiştir.
 • Toplumsal ve doğal dünyayı nesnel ve tarafsız bir şekilde inceleyebileceği fikri eleştirilmiştir.

Pozitivizm Akımının Önemli Temsilcileri:

 • Auguste Comte (Fransa)
 • John Stuart Mill (İngiltere)
 • Herbert Spencer (İngiltere)
 • Emile Durkheim (Fransa)
 • Max Weber (Almanya)

Pozitivizm Hakkında Ek Bilgiler:

 • Pozitivizm akımı zaman içinde farklı biçimlerde ortaya çıkmıştır.
 • Mantıksal pozitivizm, analitik pozitivizm ve eleştirel pozitivizm bunlardan bazılarıdır.
 • Pozitivizm günümüzde de felsefe, bilim ve sosyal bilimler alanlarında tartışılmaya devam etmektedir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Amerika'nın Suç Oranı En Yüksek 10 Eyaleti

Ankara 2024 Yerel Seçim Analizi

Tarihin En Ölümcül Günü