YDS Sınavı

 Yabancı Dil Sınavı kısaltılmış haliyle YDS, sınava katılanları yabancı dil seviyelerini ölçmek için ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır. İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça olarak düzenlenmektedir. 

YDS sınavı 80 sorudan oluşmakta ve 130 dakika sürmekte. Yanlış yaptığınız sorular doğru soruları götürmüyor ve sınav 100 puan üzerinde değerlendiriliyor. Her bir sorunu puanı ise 1,25. Şu ana kadar sadece İngilizce sınavına girdiğim için bu sınav ile alakalı deneyimlerimi paylaşacağım. Genel olarak zor olarak nitelendirebileceğim bir sınav gramer, kelime ve metni anlama konularında sınava girenlerin bilgi seviyesini ölçüyor. Gramer konularındaki hap bilgiler belli bir avantaj sağlasa da bence metni genel olarak anlama ve çıkarım yapmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Örnek verecek olursam "However" genelde cümle başında olur ve sonrasında virgül ile devam edilir gibi bir hap bilgi yaralı olabilir ama bu tarz gramer kurallarının etkili olabileceği soru sayısı kısıtlı.

Sınavı soru tiplerine göre 10 bölüme ayırabiliriz. Bu soru tiplere bakacak olursak:

1. Kelime - Phrasal Verbs - Soru Sayısı:6 

Bu bölümde bir cümle içinde geçen kelime soruluyor. Kelime olarak isim, fiil, zarf gibi kelime türleri üzerinden bir soru tipi oluşturulurken phrasal Verb bilgisi ölçen sorular da yer almakta.

2. Tense / Propositions - Soru Sayısı:10

Sınavın ikinci bölümünü oluşturan bu bölümde Tense konuları, pasif-aktif yapıları ve Propositions'larla kullanılan kelime bilgisi ölçülüyor.

3. Close Test - Soru Sayısı:10

Bu bölümde iki ana paragraf veriliyor ve her bir paragraf  için 5'er soru soruluyor. Bana göre kayıpsız geçilmesi gereken bir bölüm. Burada yine aktif-pasif yapısı, zarf, (what,where,that vb.) gibi cümle bağlayıcıları, phrasal verb gibi kelime bilgileri paragraf içinde soruluyor. Burada paragraf içindeki anlam önem kazanıyor.

4. Cümle Tamamlama - Soru Sayısı:10

Her bir soruda iki bağlı cümlenin biri verilip diğeri soruluyor. Burada cümlelerin tense uyumu bağlaç uyumu ve aktif-pasif yapılarına ve özellikle de cümlenin anlam yapısına dikkat edilmesi gerekiyor.

5. Çeviri - Soru Sayısı: 6

Sınavın rahat bölümlerinden biri 3 soru Türkçe-İngilizce olarak, 3 Soru da İngilizce - Türkçe olarak çeviri sorularında oluşuyor.

6. Paragraf - Soru Sayısı: 20

Sınavın en yorucu kısmı diyebiliriz. 4'er sorudan oluşan 5 paragraf sorusu yer alıyor. Bu bölümde dikkat edilmesi en önemli nokta bilmediğimiz kelimelere takılmadan paragrafın genel olarak bahsettiği konuyu ve vurgulamak istediği ana fikri anlamak olduğunu düşünüyorum. Paragraf sorularında su soru tipleri yer alıyor:

Aşağıdakilerden hangisi Paraftan çıkarılabilir, paragrafta bahsedilmekte

  • Paragrafın başlığı ne olabilir.
  • Altı çizili sözcüğün anlamı 
  • Paragrafta yazar ne ifade ediyor. 

gibi soru tarzları mevcut.

7. Diyalog - Soru Sayısı : 5

Diyalog sorularında tüm konuşmaları okumak ve konuşmacıların konuya yaklaşımlarını anlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sorularda konuşmacı yaklaşımı maalesef tek bir zor kelimeye dayanabiliyor.

8. Yakın Anlamlı Cümle - Soru Sayısı: 4

Bence zor olan bölümlerden. Bazen pasif yapıda bir cümlenin aktif yapıda ya da tam tersi şeklinde nasıl ifade edilebileceği soruluyorken bazen de farklı kelime gruplarıyla nasıl olacağı soruluyor. Olumlu bir cümle olumsuz bir yapı kullanılarak ifade edilmesi de bir yöntem bu tarz sorularda. 

9. Paragraf Tamamlama - Soru Sayısı: 4

Genelde zorlandığım bölümlerden çünkü sınav sonuna doğru bu bölüm geliyor ve artık dikkat eksikliğimin arttığı bir zamanda bu soruları çözmek durumunda oluyorum. Bu soru sınavın daha önceki zamanlarında çözmeye çalıştım ama çok verimli olmadı açıkçası. Bu sorularda paragrafın her iki tarafındaki ana fikri anlamaya çalışıp ona göre en yakın seçeneğe yönelmeye çalışıyorum.

10. Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle - Soru Sayısı: 5

Evet geldik sınavın son bölümüne, önceki iki bölüme nispeten daha kolay bir bölüm olsa da yine sınavın sonuna doğru olduğu için yanlış yapma olasılığının yüksek olduğu sorulardan. Bu bölümden genelde konuyla alakalı tamamen bağımsız bir cümle olmuyor kolay testlerde olduğu gibi. Genelde paragraf ana temasına uymayan bir bilgi veriliyor. Ya da tutarsız bir veriden söz ediliyor. Anlamın ön planda olduğu bir soru tipi diyebiliriz.

Son olarak sınav sonucunuza bağlı olarak A, B, C, D ve E seviyelerinde değerlendiriliyorsunuz.

100 - 90 ---- A

90 - 80 ---- B

80 - 70 ---- C

60 - 70 ---- D

50 - 60 ---- E

Bu derecelendirmeler yüksek lisans, doktora başvurularında ve KPSS atamalarında kullanılıyor.

 Bu yazıda YDS sınavı ile ilgili kendi deneyimlerimi paylaştım. Bu metni referans alarak çalışma hazırlamanızı değil sadece bir fikir edinmenizi istedim. Umarım yardımcı olmuştur. Şimdiden gireceğiniz sınavda başarılar dilerim.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Amerika'nın Suç Oranı En Yüksek 10 Eyaleti

Ankara 2024 Yerel Seçim Analizi

Tarihin En Ölümcül Günü